Åpningstider sommer 2022 (uke 27 – 31)

Vinstra:

Mandag: Kl.  09 – 16

Tirsdag: Kl. 09 – 16

Torsdag: Kl. 09 – 17

Fredag:  Kl. 09 – 15

Vågå:

Onsdag. Kl. 10 – 15

Enkelte endringer kan forekomme og vil da bli annonsert her på hjemmesiden og på «Google min bedrift» fortløpende.