Hodepine

Illustrasjon: Colourbox.com

Hodepine er noe de aller fleste opplever i løpet av livet. Smertene kan variere i intensitet og hyppighet, men som regel dreier dette seg om enkelttilfeller eller forbigående plager. Om hodepinen er langvarig eller forkommer svært hyppig kan du oppsøke kiropraktor for hjelp.

Det finnes flere årsaker til at man kan få hodepine. Primærhodepine oppstår uten påviselig underliggende sykdom, mens sekundærhodepine har en påviselig underliggende sykdom. Hodepine kan forekomme både hos voksne og hos barn. Den mest vanlige formen for hodepine er primærhodepine. Svært sjelden skyldes hodepinen en alvorlig underliggende sykdom.

Vanlige former for hodepine kan være:

  • Spenningshodepine (også kalt stresshodepine eller tensjonshodepine). Denne formen for hodepine er ofte mild, men kan vare over lengere perioder. Som regel sitter hodepinen på begge sider av hodet, og blir av mange beskrevet som et stramt bånd rundt skallen. Spenningshodepine har ofte uklare årsaker, men kan skyldes psykisk stress eller muskel- og skjelettplager – særlig i nakken.
  • Migrene. Dette er en pulserende, ofte svært smertefull hodepine som kan vare opptil 72 timer. Smertene som følger av hodepinen er ofte ledsaget av kvalme og brekninger, lysskyhet og følsomhet for lyd. Hodepinen ved migrene er som regel ensidig.
  • Legemiddelutløst hodepine. Tilstanden utvikler seg hos pasienter med migrene eller tensjonshodepine der symptomdempende medikamenter inntas annenhver dag eller hyppigere i flere måneder. Dersom den opprinnelige hodepinen var såkalt spenningshodepine, vil oftest legemiddelutløst hodepine ligne noe på spenningshodepinen, med smerter som et stramt bånd over panne, tinninger, og ofte også bakhodet. Hos pasienter som behandles for migrene, vil smerten ofte være ensidig og pulserende, og ligne vanlig migrene. Medisinutløst hodepine ledsages ofte av andre plager som slapphet, kvalme, rastløshet, irritabilitet, konsentrasjonsvansker, nedsatt hukommelse, depresjon og søvnforstyrrelser.

Andre, mer sjeldne former for hodepine kan være klasehodepine, betennelse av tinningspulsåren, høyt blodtrykk, eller mer alvorlige tilstander som hjerneslag og hjernesvulst.

Dersom du plages av hodepine kan du oppsøke kiropraktor for hjelp. Hos kiropraktoren vil det bli foretatt en utredning av hodepinen din med tanke på om smertene kan komme av plager i muskel- og skjelettapparatet. Mistenker kiropraktoren underliggende sykdom, vil du raskt bli henvis videre til din fastlege, eller til sykehus.

Dersom hodepinen skyldes muskel- og skjelettplager kan du få behandling for dette hos en kiropraktor. Kiropraktisk behandling tar utgangspunkt i å gjenopprette normal funksjon i ledd og muskler, og lindre smerte. Mange opplever god effekt av manipulasjon eller mobilisering. Dette er teknikker som spesifikt og nøyaktig fokuserer på å bedre funksjonen i et ledd, ofte med en karakteristisk lyd (knekk). Manipulasjonsbehandling har påvisbar effekt, tilsvarende medikamenter, for noen typer hodepine og innebærer en svært lav risiko for bivirkninger.

Kiropraktoren vil ut i fra en totalvurdering av din helsetilstand skreddersy en behandlingsplan. Ofte suppleres den manuelle behandlingen med råd og veiledning om aktivitet og trening. I tillegg kan kiropraktoren hjelpe deg med kostholdsendring, stressmestring og ulike avspenningsteknikker, dersom dette skulle være nødvendig.

I tilfeller hvor det vil være behov for medikamentell behandling samarbeider kiropraktoren med fastlegen din, for å oppnå et best mulig resultat