Det blir reduserte åpningstider i skoleferien
Tar sikte på å ha åpent 2-3 dager i uken gjennom sommeren.

Ringebu hver tirsdag. (kl. 9 -15)

Vinstra mandag og onsdag/torsdag. (kl. 9 – 15)

Endringer kan forekomme.

Timebestilling online